Αναστολή εκποιήσεων κύριων κατοικιών που αφορούν δικαιούχους ή δυνητικά δικαιούχους του σχεδίου ”ΕΣΤΙΑ” μέχρι το τέλος Ιουνίου από την ΚΕΔΙΠΕΣ/ALTAMIRA ανακοίνωσε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος .

Η διευθέτηση αυτή περιλαμβάνει τις διαδικασίες εκποιήσεων περιπτώσεων κύριων κατοικιών που αφορούν δικαιούχους ή δυνητικά δικαιούχους του Σχεδίου ”ΕΣΤΙΑ”, οι οποίες θα ανασταλούν μέχρι την τελική αξιολόγηση τους στη βάση των σχετικών προϋποθέσεων και κριτηρίων ένταξης στο Σχέδιο.

Περαιτέρω, για τις εκποιήσεις οι οποίες έχουν ήδη τροχιοδρομηθεί, θα ζητείται από τους επηρεαζόμενους δανειολήπτες να υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό για την διευθέτηση διακανονισμού της ακύρωσης του πλειστηριασμού στη βάση του οποίου οι δανειολήπτες να αναλαμβάνουν υποχρέωση εξεύρεσης βιώσιμης διευθέτησης των εκκρεμοτήτων τους, μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2019, λαμβάνοντας ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο τον αναγκαίο χρόνο, σε μία προσπάθεια για εξεύρεση βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσης.

Η παρούσα αποτελεί μια πολύ ευνοϊκή εξέλιξη, η οποία θα διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν σε ενέργειες προστασίας της κύριας κατοικίας τους, μέσα από βιώσιμες αναδιαρθρώσεις.