Όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών το σχέδιο “ΕΣΤΙΑ” αναμένεται να εφαροστεί πριν το τέλος του 2019 οπότε αναμένεται να γίνουν και οι πρώτες πληρωμές.Να σημειώσουμε ότι το σχέδιο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Το σχέδιο “ΕΣΤΙΑ” βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για τον τελικό νομοτεχνικό έλεγχο.Η καθυστέρηση της εφαρμογής του οφείλεται στο ότι πρόκειται για ένα μεγάλο σχέδιο το οποίο αφορά πολλά ζητήματα.

Είναι δεδομένο ότι το σχέδιο “ΕΣΤΙΑ” αποτελεί ένα επιπρόσθετο και πολύ σημαντικό εργαλείο για τις Τράπεζες για επίτευξη του στόχου τους για την πλήρη απαλλαγή από τα “κόκκινα” δάνεια, ενώ το σίγουρο είναι ότι η εφαρμογή του θα μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ένα μεγάλο ποσοστό.

Έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται για να συμμετάσχει κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο σχέδιο.