Την ερχόμενη Παρασκευή 12 Ιουλίου αναμένεται να εγκριθεί ομόφωνα η νέα νομοθεσία η οποία θα αφορά τους εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες και θα τους λύσει τα χέρια,αφού παρέμεναν δεσμευμένοι από τους κακούς χειρισμούς αφερέγγυων εταιρειών ανάπτυξης γης.
Τόσο οι νομοθέτες όσο και οι τεχνοκράτες της κυβέρνησης θεωρούν πως η πρόταση νόμου αντιμετωπίζει τα κενά της νομοθεσίας που επικαλέστηκαν στις αποφάσεις τους τα Επαρχιακά Δικαστήρια. Ως γνωστόν τα δικαστήρια είχαν αποφασίσει πως η νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2015, ήταν αντίθετη με τα άρθρα 23 και 26 του Συντάγματος που αφορούν στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας και του συμβάλλεσθαι ελεύθερα.
Μέσω της πρότασης νόμου θα λάβουν τίτλο ιδιοκτησίας χιλιάδες εγκλωβισμένοι αγοραστές, χωρίς να αντιμετωπίζουν κανένα νομικό πρόβλημα. Όπως φαίνεται οι τροποποιήσεις που έγιναν στον νόμο είναι τέτοιες, οι οποίες δύσκολα θα αμφισβητηθούν σε περίπτωση που προσφύγουν στα δικαστήρια οι τράπεζες.
Επίσης με την πρόταση νόμου θεωρούμε, ότι αίρεται μια μεγάλη αδικία που αντιμετώπιζαν χιλιάδες αγοραστές, οι οποίοι πλήρωσαν δεκάδες χιλιάδες χωρίς να λάβουν ποτέ τίτλο ιδιοκτησίας . Με την πρόταση νόμου ενδυναμώνεται η ισχύουσα διαδικασία απεγκλωβισμού.
Επίσης στο προοίμιο της πρότασης νόμου καταδεικνύεται ξεκάθαρα η ανάγκη απεγκλωβισμού των ακινήτων των εγκλωβισμένων αγοραστών για λόγους δημοσίου συμφέροντος και παράλληλα θα γίνεται αναφορά και στις αθέμιτες πρακτικές που ακολουθούσαν οι ενυπόθηκοι δανειστές. Στην πρόταση νόμου περιλήφθηκαν πρόνοιες με την οποία θα ενημερώνονται προκαταρτικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διαδικασία απεγκλωβισμού του ακινήτου. Επιπλέον προβλέπεται πως σε περίπτωση που τηρούνται οι προϋποθέσεις ο διευθυντής του Κτηματολογίου,θα γνωστοποιεί με την επίδοση έγγραφης ειδοποίησης στον αγοραστή, στον πωλητή και στον ενυπόθηκο δανειστή και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση της καταχώρησης αίτησης.
Μετά από ένα μήνα ο διευθυντής θα ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη, για την πρόθεσή του να προβεί σε μεταβίβαση του ακινήτου στο όνομα του αγοραστή, 45 ημέρες μετά την επίδοση της ειδοποίησης. Σύμφωνα με την πρόταση σε περίπτωση που δεν τεκμηριωθεί η ένσταση η οποία θα υποβληθεί, ο διευθυντής του Κτηματολογίου θα προχωρεί στην έκδοση αιτιολογημένης απόφασης. Ακολούθως θα καταβάλλεται προσπάθεια για την εξεύρεση κοινής αποδεκτής λύσης από τα επηρεαζόμενα μέρη (πωλητές-τράπεζες) για να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση του ακινήτου στον όνομα του αγοραστή χωρίς αυτό να βαρύνεται με εμπράγματο βάρος.
Στο μεταξύ παρά τις αποφάσεις των δικαστηρίων συνεχίζονται κανονικά οι διαδικασίες μεταβίβασης και έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας. Από το 2015 που τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος μέχρι τις 28 Ιουνίου του 2019 υποβλήθηκαν 17.544 αιτήσεις, από τις οποίες σε 6.198 δόθηκε τίτλος ιδιοκτησίας. Σημειώνεται πως 361 αιτήσεις απορρίφθηκαν, ενώ για 347 περιπτώσεις έχουν καταχωρηθεί αιτήσεις αγωγών ή εφέσεων στα δικαστήρια. Αξίζει να σημειωθεί πως εκκρεμεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί της έφεσης που άσκησε η Δημοκρατία, ενώ υποθέσεις εκκρεμούν και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο προσέφυγαν αρκετοί ξένοι αγοραστές ακινήτων.